Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie:
 
 1. Stanisław Grześko (Przewodniczący) - Starosta Powiatu Zamojskiego
 2. Aleksandra Kołodziejczyk (Z-ca Przewodniczącego) - Radna Powiatu Zamojskiego
 3. Lucjan Bednarz - Radny Powiatu Zamojskiego
 4. Leon Bulak - Wójt Gminy Sułów
 5. Urszula Kolman - Burmistrz Gminy i Miasta Zwierzyniec
 6. Janusz Łapa - Członek Rady Społecznej
 7. Maria Loc-Oczkoś - Radna Powiatu Zamojskiego
 8. Henryk Matej - Burmistrz Gminy i Miasta Szczebrzeszyn
 9. Gertruda Miarowska - Radna Powiatu Zamojskiego
 10. Małgorzata Soboń - Radna Powiatu Zamojskiego
 11. Jarosław Śliwiński - Radny Powiatu Zamojskiego
 12. Marian Szuper - Wójt Gminy Radecznica
 13. Adam Wal - Wójt Gminy Nielisz