Kierownik Apteki:

mgr Olga Sierpniowska

Tel: 84 68 23 543

 

Ekspedycja:

Barbara Małysz-Bylina

Tel: 84 68 23 544

Czynna w dni powszednie: