Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

ul. D-ra Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn

tel. (84) 68-23 520 fax. (84) 68-23 523

 

NIP: 922-22-82-854 REGON: 950367239

PKO BP O/Zamość 03 1020 5356 0000 1102 0055 3958