W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest realizacją rządowego programu Polski Ład, od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywały następujące zmiany podatkowe.
 
polskilad