Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na rzecz Pacjentów Przychodni przy 

...

Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do wymiany wysłużonych szafek pracowniczych. Początek

...

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie zakupił nowy sprzęt

...
Szpital zakończył I etap realizacji projektu pn.: „Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą
...