Koordynator: Lek. Med. Urszula Chmura - Rozwadowska

Przyjęcia pacjentów POZ poza godzinami pracy poradni prowadzi nasz Szpital w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 18 do godz. 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do 8 następnego dnia. Świadczenia udzielane są na parterze w budynku Szpitala przy ulicy Dr. Zygmunta Klukowskiego 3.

Tel: 84 68 23 521