Lekarz Kierujący Oddziałem: p.o. Lek. Med. Monika Tańska

Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Czochra

Ilość łóżek: 26

Lokalizacja: I Piętro