Sterylizatatornia mieści się w budynku Szpitala przy ulicy D-ra Zygmunta Klukowskiego 3

tel. 84 68 23 527