Inwestycje


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej zrealizował następujące projekty:


Projekt 1: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie do wymogów fachowo – sanitarnych Przychodni Rejonowej w Szczebrzeszynie wraz z termomodernizacją budynku


Projekt 2: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego gwarancją wysokiej jakości usług medycznych w SP ZOZ w Szczebrzeszynie


Projekt 3: Dostosowanie budynku szpitala SPZOZ w Szczebrzeszynie do obowiązujących uregulowań prawnych gwarancją wysokiej jakości usług medycznych

20 Luty 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn