SPZOZ Szczebrzeszyn
 

Oferty pracy w SPZOZ
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (pdf)

Wymagana klauzula RODO do każdego podania o pracę:
(proszę o zamieszczenie klauzuli pod podaniem lub CV)
  • [...] Wyrażam zgodę * na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, przez okres najbliższych 12 miesięcy.
  • [...] Wyrażam zgodę * na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących szczególnych kategorii danych - dotyczących stanu zdrowia w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.
* - Zaznacz krzyżykiem X właściwe pole wyboru.
.................................................................
Podpis kandydata/ki do pracy


Więcej informacji:
       
SP ZOZ Szczebrzeszyn
ul. dr. Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczebrzeszyn

Budynek Administracji - Dział Kadr
Tel: 84 6823 556


Numery telefonów do Przychodni

29 Czerwiec 2022
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego