Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

Oferty pracy w SPZOZ


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie zatrudni do pracy:

  • Inspektora ds. kadr i płac
  • Pielęgniarki (Kontakt Pielęgniarka Naczelna: tel. słuzbowy: 84 6823 554)
  • Specjalistę Otolaryngologa
  • Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (pdf)

Wymagana klauzula RODO do każdego podania o pracę:
(proszę o zamieszczenie klauzuli pod podaniem lub CV)
  • [...] Wyrażam zgodę * na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, przez okres najbliższych 12 miesięcy.
  • [...] Wyrażam zgodę * na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących szczególnych kategorii danych - dotyczących stanu zdrowia w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.
* - Zaznacz krzyżykiem X właściwe pole wyboru.
.................................................................
Podpis kandydata/ki do pracy


Więcej informacji:
       
SP ZOZ Szczebrzeszyn
ul. dr. Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczebrzeszyn

Budynek Administracji - Dział Kadry
Tel: 84 6823 556


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


25 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego