Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

Kontakt


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. dr. Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczebrzeszyn

Telefon: 84 68 23 520 Fax: 84 68 23 523

Izba Przyjęć:
84 68 23 521

Poradnia
Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej:
84 68 23 521

Oddział Chirurgiczny:


Przychodnia (ul. Szkolna 7):

Gabinet lekarski: 84 68 23 525

Rejestracja (Lekarze Rodzinni):
84 68 21 174

kom: 505 977 750
Gabinet pielęgniarski: 84 68 23 526

Rejestracja (Specjaliści):
84 64 51 500

kom: 505 977 916Fizjoterapia:
84 68 23 595
Oddział Ginekologiczny:
Gabinet lekarski:
84 68 23 541
Pracownie:

Gabinet pielęgniarski:
84 68 23 541

Laboratorium:
84 68 23 545Endoskopowa:
84 68 23 537
Oddział Wewnętrzny:


RTG:
84 68 23 546
Gabinet lekarski:
84 68 23 530

USG:
84 68 23 546
Gabinet pielęgniarski:
84 68 23 576

Sterylizatornia:
84 68 23 527

Administracja:Sekretariat: 84 68 23 551
Apteka 84 68 23 544
Pielęgniarka Naczelna 84 68 23 554

Informatyk/SIM 84 68 23 561
Główny Księgowy 84 68 23 570   Księgowość 84 68 23 571
Kadry 84 68 23 556   Zaopatrzenie 84 68 23 562
Kierownik Adm. - Gosp. 84 68 23 560   Płace 84 68 23 575
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Małgorzata Grela
Adres korespondencyjny:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie IODO
ul. Dr. Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczebrzeszyn


 


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


25 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego