RODOInspektor Ochrony Danych Osobowych
Małgorzata Grela
Adres korespondencyjny:
SPZOZ Szczebrzeszyn IODO
ul. Dr. Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczebrzeszyn
e-mail: iod@zoz-szczebrzeszyn.pl
20 Listopad 2018
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn