RODOInspektor Ochrony Danych Osobowych
Małgorzata Grela
Adres korespondencyjny:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie IODO
ul. Dr. Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczebrzeszyn


21 Październik 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn