Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w szpitalnym Oddziale Chirurgicznym

06-12-2018
SPZOZ w Szczebrzeszynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w szpitalnym Oddziale Chirurgicznym

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie

Warunki konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

23 Lipiec 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn