Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w szpitalnym Oddziale Wewnętrznym

23-11-2018
SPZOZ w Szczebrzeszynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w szpitalnym Oddziale Wewnętrznym

Zapraszamy do składania ofert.

22 Kwiecień 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn