Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Wewnętrznym

19-02-2018

SPZOZ Szczebrzeszyn zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne (kod 85110000-04 ogólne usługi lekarskie) w szpitalnym Oddziale Wewnętrznym.

Dokumenty do pobrania:


SIWZ


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

20 Luty 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn