SPZOZ w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę myjni - dezynfektora

20-11-2017
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowej myjni - dezynfektora. Szczegóły w poniżej dostępnych dokumentach:

Zapytanie cenowe

Załącznik Nr 1 
Informacja o złożonych ofertach
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


16 Grudzień 2018
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn