SPZOZ Szczebrzeszyn
 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych dla SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie

05-05-2022
Zapytanie ofertowe na Dostawę artykułów spożywczych dla SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie.

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie do dnia 12.05.2022 godz. 10:00

Załączniki do zapytania ofertowego:


Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Patrycja Karska - tel: 84 6826560Numery telefonów do Przychodni

29 Czerwiec 2022
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego