SPZOZ Szczebrzeszyn
 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji budynku szpitala poprzez renowację elewacji północnej na działce nr ewid. 323/7

04-05-2022
SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji budynku szpitala poprzez renowację elewacji północnej na działce nr ewid. 323/7.

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie, ul. Klukowskiego 3 do dnia 06.05.2022r. do godz. 11:00.

Osoba odpowiedzialna do kontaktu z Wykonawcami:
Patrycja Karska - tel. 84 6823560

1. Zaproszenie
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy
4. Wykaz osób
5. Wykaz robót budowlanych
6. Projekt budowlany
7. Mapa
8. Decyzja i wytyczne konserwatorskie
9. Przedmiar -  elewacja północna
10.Rzuty elewacji

Pytania i odpowiedzi do oferty:

Numery telefonów do Przychodni

29 Czerwiec 2022
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego