SPZOZ Szczebrzeszyn
 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym - wniosek

15-03-2022
W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie z dniem 10 marca 2022r. zaistniała możliwość złożenia wniosku o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy, co wiąże się z potrąceniem zaliczek na bieżąco (bez powstawania niedopłat).


Numery telefonów do Przychodni

29 Czerwiec 2022
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego