Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadził usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Wszczęcie postępowania w sprawie zamówień publicznych pn. " Produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne"

26-11-2021

SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zamówień publicznych pn. " Produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne"

Specyfikacja warunków zamówienia
Oświadczenie wynonawcy o niepodleganiu
Załącznik do SWZ (1-3)
Załącznik 4 - umowa
Załącznik 5 - klauzula informacyjna
Załącznik 6 - instrukcja OnePlace
Pakiety 2

Aktualizacja 08.12.2021 godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie

Pytania i Odpowiedzi

Załącznik nr 4 po zmianie

Otwarcie ofert


Wyniki zamówienia publicznego SP ZOZ DA 0500/15/2021

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Oferty należy złożyć w terminie do 10.12.2021 14.12.2021 do godz. 9:00
Otwacie ofert nastapi w dniu 10.12.2021 14.12.2021 o godz. 9:30 .

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Patrycja Karska - tel: 84 68 23 560
e-mail: przetargi@zoz-szczebrzeszyn.pl
- mgr farm. kier. Apteki Olga Sierpniowska - tel: 84 68 23 543Numery telefonów do Przychodni

24 Styczeń 2022
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego