Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadził usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych SP ZOZ DA 0500/14/2021

19-10-2021

SP ZOZ w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofer na dostawę artykułów żywnościowych SP ZOZ DA 0500/14/2021.

Postepowanie składa się z 4 pakietów:
Pakiet nr 1 - drób
Pakiet nr 2 - jaja
Pakiet nr 3 - ryby
Pakiet nr 4 - mrożonki warzywne

Oferty można składać na dowolne ilości pakietów

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

Klauzula informacyjna

Zapytanie

Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie do 25.10.2021 godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 25.10.2021 o godz. 10:15

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Patrycja Karska - tel: 84 6823560

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejNumery telefonów do Przychodni

2 Grudzień 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego