Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadził usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Postępowanie nr SP ZOZ DA 0500/12/2021 "Produkty lecznicze wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne"

29-09-2021
SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zamówień publicznych pn. " Produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne"


Oferty należy złożyć w terminie do 13.10.2021 do godz. 9:00
Otwacie ofert nastapi w dniu 13.10.2021 o godz. 9:30 .

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Patrycja Karska - tel: 84 68 23 560
e-mail: przetargi@zoz-szczebrzeszyn.pl
- mgr farm. kier. Apteki Olga Sierpniowska - tel: 84 68 23 543Numery telefonów do Przychodni

22 Październik 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego