Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadził usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Lecznictwo Szpitalne w szpitalnym Oddziale Chirurgicznym

27-08-2021
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie ogłasza konkurs  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Lecznictwo Szpitalne w szpitalnym Oddziale Chirurgicznym w dni powszednie w godz. 7:25 - 15:00 .
Termin składania ofert do 10.09.2021 do godz. 13:00 w Sekretariacie SP ZOZ.


Otwarcie ofert nastąpi 10.09.2021 o godz. 13:00.
Numery telefonów do Przychodni

22 Październik 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego