Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadził usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Zaproszenie do składania ofert na modernizację Przychodni przy ulicy Szkolnej 7

18-08-2021
Zaproszenia do składania ofert na "Modernizację SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez renowację elewacji w Przychodni przy ulicy Szkolnej 7"

Zaproszenie
Przedmiar robót
decyzja konserwator
formularz oferty
Klauzula informacyjna z art
Umowa_elewacja_projekt
Wykaz_osob_ktore_beda_uczestniczych
wykaz_robot_budowlanych

Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie ul. Klukowskiego 3 do dnia 03-09-2021 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-09-2021 r. o godz. 11:15
Okres realizacji zamówienia: do 31-10-2021 r.
Wymagany termin płatności – min. 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryteria wyboru oferty:
- oferowana cena - 100%

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Patrycja Karska – tel. (84) 6823- 560; fax: (84) 6823-523

Adres strony internetowej: www.zoz-szczebrzeszyn.pl
Numery telefonów do Przychodni

22 Październik 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego