Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadził usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży i obuwia dla personelu

21-06-2021
SP ZOZ z siedziba w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę odzieży medycznej i obuwia dla personelu.
Oferty można złożyć na dowolną ilość pakietów.Termin składania ofert: 06.07.2021r. do godz. 10:00

Oferty należy składac w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedziba w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn
Sekretariat Dyrektora

Otwarcie ofert: 06.07.2021 godz. 10:15

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Patrycja Karska - tel: 84 6823560, fax: 84 6823523
Krystyna Pilip - tel: 84 6823554
www.zoz-szczebrzeszyn.pl

Numery telefonów do Przychodni

22 Wrzesień 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego