Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadził usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Wzowienie przyjęć pacjentów

02-06-2021
Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego ZD-II.967.1.127.2021.MK2
z dniem 01 czerwca 2021 roku Szpital Publiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, przestaje być szpitalem z odziałem dla pacjentów z zakażeniem Covid-19.


Numery telefonów do Przychodni

2 Grudzień 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego