Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadza usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Modernizacja - renowacja elewacji zachodniej i dziedzińca wewnętrznego SP ZOZ DA 0500/8/2021

01-06-2021
SP ZOZ z siedziba w Szczebrzeszynie zaprasza do składaniaofert na wykonanie modernizacji budynku szpitala poprzez renowację elewacji zachodniej oraz dziedzińca wewnetrznego na działce ewid. 323/7 - SP ZOZ DA 0500/8/2021.
2. Formularz oferty
3. Umowa_elewacja_projekt
4. Wykaz osob ktore bedę uczestniczyć
5. Wykaz_robot_budowlanych
6. Projekt budowlany
7. Mapa
8. Klauzula informacyjna z art
9. Osłony lamp
10. Decyzja i wytyczne konserwatorskie
11. Elewacja zachodnia
12. Inwentaryzacja fotograficzna

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie, ul. Klukowskiego 3 do dnia 09 czerwca 2021 do godz. 11:00.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Patrycja Karska - tel. 84 6823560; fax: 84 682352322 Czerwiec 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego