Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadza usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Zapytania ofertowe na żywność

14-04-2021
SP ZOZ w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych.
Postępowanie nr SP ZOZ DA0500/4/2021 składa sie z  3 pakietów
pakiet nr 1 - artykuły sypkie,
pakiet nr 2 - artykuły suche sypkie,
pakiet nr 3 - nabiał,

Oferty można złożyć na dowolne ilości pakietów.
Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie, ul. Dr Z. Klukowskiego 3, 22- 460 Szczebrzeszyn
do dnia 26 kwietnia 2021r. do godz. 10:00


Otwarcie nastąpi 26.04.2021r. o godz. 10:15
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Tel. 84 68 23 560 Patrycja Karska, fax: 84 68 23 532

5. Pakiety:
a) pakiet nr 1 (po zmianie VAT)
b) pakiet nr 2 (po zmianie VAT)

Otwarcie ofert:

Ogłoszenie wyników
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

15 Maj 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego