Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

Uroczyste przekazanie nowego ambulansu medycznego dla szpitala

24-06-2020
Kliknij w zdjęcie aby dowiedzieć się więcej
Już wkrótce pacjenci z terenu powiatu zamojskiego będą korzystać z nowego ambulansu medycznego.
To dzięki trosce Zarządu Powiatu, który ze zrozumieniem odniósł się do wniosków dyrekcji szpitala o nowy pojazd z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych, w tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii, Szpital wszedł w posiadanie nowego ambulansu medycznego marki Renault trafic do przewozu pacjentów.
Zarząd Powiatu w Zamościu, w tę wspólną inicjatywę na rzecz mieszkańców, włączył ościenne gminy, a przy wsparciu pana Premiera Jacka Sasina oraz Pana Artura Sobonia Ministra Aktywów Państwowych również uzyskał środki od innych darczyńców.
Podziękowania dla Księdza Mirosława Prokopa, proboszcza Kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej za poświecenie nowego ambulansu.

Darczyńcy:
Powiat Zamojski - 55 tys. zł.
Miasto i Gmina Szczebrzeszyn - 40 tys. zł.
PGNiG Obrót Detaliczny - 30 tys. zł.
Zamojskie Zakłady Zbożowe - 25 tys, zł.
PGE Dystrybucja S.A. - 15 tys. zł.
Gmina Sułów - 10 tys. zł.
Gmina Nielisz - 10 tys. zł.
Gmina Radecznica – 10 tys, zł.
Gmina Zwierzyniec – 5 tys. zł,
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa – 5 tys zł.

Dyrekcja Szpitala w imieniu Pracowników, Mieszkańców i Swoim bardzo dziękuję za tę pomoc Panu Arturowi Soboń Ministrowi Aktywów Państwowych, Zarządowi Powiatu i Radnym Rady Powiatu w Zamościu, Burmistrzowi Henrykowi Matejowi i Radzie Miasta Szczebrzeszyn, Pani Burmistrz Urszuli Kolman i Radzie Miasta Zwierzyniec, Wójtowi Adamowi Wal i Radzie Gminy Nielisz, Wójtowi Leonowi Bulakowi i Radzie Gminy Sułów, Wójtowi Marianowi Szuperowi i Radzie Gminy Radecznica.


Nowy Ambulans
Nowy Ambulans wnętrze
Nowy Ambulans wnętrze
Nowy Ambulans
Nowy Ambulans profil
Dyrekcja i Darczyńcy
Starosta i Minister
Pani Dyrektor SPZOZ z kwiatami
wręczanie kwiatów
wręczanie kwiatów
piękne kwiaty
Przecinanie wstęgi na ambulansie
Minister i Dyrektor
Darczyńcy i Sponsorzy ambulansu
Materiał wideo z uroczystości dostępny na stronie TVP Lublin: https://lublin.tvp.pl/48643878/nowa-karetka-w-szczebrzeszynie


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


25 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego