Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

Dołącz do Nas

23-06-2020
praca
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, zatrudni (warunki zatrudnienia do uzgodnienia);

1. Pielęgniarkę z kursem anestezjologicznym lub specjalizacją anestezjologiczną,

2. Pielęgniarkę dyplomowaną do pracy w Przychodni,

3. Pielęgniarkę instrumentariuszkę z kursem i doświadczeniem,

4. Pielęgniarkę epidemiologiczną z doświadczeniem.


Więcej informacji w SP ZOZ Szczebrzeszyn udziela Pielęgniarka Naczelna Pani Krystyna Pilip, tel: 84 68 23 554 w godzinach 7:30 - 15:00 od poniedziałku do piątku.


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


25 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego