Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 

Przetarg na Produkty Lecznicze Wyroby Medyczne i środki dezynfekcyjne

04-06-2020
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie ogłasza przetarg na
Zamówienie Publiczne:

Przedmiotem postepowania jest dostawa "Produkty Lecznicze, Wyroby Medyczne i środki dezynfekcyjne"

CPV główne: 33600000-6

1. SIWZ
2. Pakiety 2 (plik XLS)
3. Załączniki SIWZ:

Oferty należy składać do 12.06.2020r. do godz. 11:00 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3 , 22-460 Szczebrzeszyn, Sekretariat Dyrektora.

UWAGA !!!
Zmiana Terminu Składania Ofert: do 16.06.2020 (wtorek) godz. 11:00

Oferty składać w kopercie (opakowanie) opatrzone napisem:
"Oferta na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ z siedziba w Szczebrzeszynie"

Kontakt ws przetargu (upoważnieni):

Pani Maria Piskorska, Tel. 502-927-146 (Pon - Pt, 8:00 - 14:00)

Pani Patrycja Karska, Tel. 84 68 23 560 (Pon - Pt, 7:25 - 14:00)

E-mail: przetargi@zoz-szczebrzeszyn.pl (po wysłaniu emaila prosimy o telefon. Dziekujemy)

 

Otwarcie ofert nastąpi: 16.06.2020 godz. 11:05. Pokój nr 2

Link do ogłoszenia na BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f8f51a88-ddad-4223-9221-e616a1339bfd

Zmiana terminu do 16.06.2020:


Pytania i Odpowiedzi:


Ogłoszenie Wyników z Postępowania z dnia 16.06.2020r.:Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

9 Lipiec 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego