Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadza usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

13-03-2020
Dyrekcja SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych.
Postępowanie składa się z 3 pakietów:
Pakiet nr 1 – artykuły suche sypkie
Pakiet nr 2 – artykuły suche
Pakiet nr 3 - nabiał
Ofertę można złożyć na dowolną ilość pakietów,

Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie do dnia   24-03-2020 r.  do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-03-2020 r. o godz. 10:15
Okres realizacji zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.
Wymagany termin płatności – min. 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryteria wyboru oferty:
- oferowana cena  - 100%

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Patrycja Karska – tel. (84) 6823- 560; fax: (84) 6823-523

Adres strony internetowej: www.zoz-szczebrzeszyn.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn, sekretariat Dyrektora.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2

4. Klauzula informacyjna RODO

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA


27 Styczeń 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego