Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 8 stycznia 2021 roku wprowadza usługę E-skierowania. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznym skierowaniu: E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie Twoich spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii.
 

UWAGA PACJENCI - wstrzymane planowe przyjecia do szpitala, AOS i Fizjoterapii

13-03-2020

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie z dniem 12 marca 2020 roku, wprowadza zmiany organizacji pracy Szpitala:

- wstrzymanie przyjęć planowych pacjentów do Oddziału Wewnętrznego i
Oddziału Chirurgii Ogólnej,

- całkowity zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych,

- ograniczenie przyjęć pacjentów w Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiek Specjalistycznej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do przypadków nagłych.

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Zarządzenie nr 4/2020 - (wersja pdf do pobrania)


27 Styczeń 2021
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego