Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 

UWAGA PACJENCI - wstrzymane planowe przyjecia do szpitala, AOS i Fizjoterapii

13-03-2020

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie z dniem 12 marca 2020 roku, wprowadza zmiany organizacji pracy Szpitala:

- wstrzymanie przyjęć planowych pacjentów do Oddziału Wewnętrznego i
Oddziału Chirurgii Ogólnej,

- całkowity zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych,

- ograniczenie przyjęć pacjentów w Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiek Specjalistycznej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do przypadków nagłych.

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Zarządzenie nr 4/2020 - (wersja pdf do pobrania)


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

2 Czerwiec 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego