Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie - zakupił nowy sprzęt medyczny

04-12-2019
Nowy zakupiony sprzęt medyczny
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie.
Szpital zakończył I etap realizacji projektu pn.:
„Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie  Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych  i  diagnostycznych niezbędnych do ich działania.”

Przedmiotem projektu jest doposażenie oddziałów szpitalnych oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych w sprzęt medyczny niezbędny do ich działania.
Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie  zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez:
* skrócenie procesu leczenia,
* dostosowanie zasobów sprzętowych szpitala do potrzeb procedur medycznych i oczekiwań pacjentów,
* zwiększenie efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki.

Pozyskany sprzęt do SP ZOZ Szczebrzeszyn to
1. Defibrylator
Defibrylator
2. Panel do kolonoskopi i gastroskopii
3. Pompy infuzyjne 1 i 2 strzykawkowe
4. Respirator
5. Zgrzewarka rolkowa
6. Myjna endoskopowa
7. Myjnia dyfuzator
8. Laparoskop
9. Ssak elektryczny
10. Myjka ultradzwiękowa
11. Kardiomonitor
12. Ssak elektryczny
13. Sterylizator parowy
Folder informacyjny
Projekt Zdrowe Lubelskie 2019


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


25 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego