SPZOZ Szczebrzeszyn
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie - zakupił nowy sprzęt medyczny

04-12-2019
Nowy zakupiony sprzęt medyczny
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie.
Szpital zakończył I etap realizacji projektu pn.:
„Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie  Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych  i  diagnostycznych niezbędnych do ich działania.”

Przedmiotem projektu jest doposażenie oddziałów szpitalnych oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych w sprzęt medyczny niezbędny do ich działania.
Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie  zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez:
* skrócenie procesu leczenia,
* dostosowanie zasobów sprzętowych szpitala do potrzeb procedur medycznych i oczekiwań pacjentów,
* zwiększenie efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki.

Pozyskany sprzęt do SP ZOZ Szczebrzeszyn to
1. Defibrylator
Defibrylator
2. Panel do kolonoskopi i gastroskopii
3. Pompy infuzyjne 1 i 2 strzykawkowe
4. Respirator
5. Zgrzewarka rolkowa
6. Myjna endoskopowa
7. Myjnia dyfuzator
8. Laparoskop
9. Ssak elektryczny
10. Myjka ultradzwiękowa
11. Kardiomonitor
12. Ssak elektryczny
13. Sterylizator parowy
Folder informacyjny
Projekt Zdrowe Lubelskie 2019


Numery telefonów do Przychodni

29 Czerwiec 2022
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego