Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Szczebrzeszynie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

10-10-2019
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Szczebrzeszynie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Termin składania ofert: 25.10.2019r.21 PaĽdziernik 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn