Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych dla SP ZOZ w Szczebrzeszynie

17-09-2019
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych.

Termin składania ofert: 20.09.2019 do godz. 10:00 w sekretariacie SP ZOZ Szczebrzeszyn

Otwarcie ofert: 20.09.2019 o godz. 10:15


Wykonawcy uczestnicz±cy w postępowaniu


Ogłoszenie wykonawców na dostawe artykułów spożywczych


14 Listopad 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego