Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 

SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na wykonanie kotłowni gazu ziemnego wraz z instalacją gazową w budynku Przychodni przy ul. Szkolnej 7

11-09-2019
Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie kotłowni gazu ziemnego wraz z instalacja gazowa w budynku przychodni przy ul. szkolnej 7, działaka nr ew. 1754/2 obręb Szczebrzeszyn dla SP ZOZ z siedziba w Szczebrzeszynie.

Termin wykonania do 29.11.2019r

Miejsce i termin złożenia oferty: 18.09.2019r do godziny 10.00 - sekretariat Dyrektora, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

12 Sierpień 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego