Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadza usługę E-recepta. Podnosimy jakości świadczeń zdrowotnych z Ministerstem Zdrowia i NFZ. Więcej informacji o elektronicznej recepcie: Teraz zyskujesz Czytelność, Mniej błędów i Większe bezpieczeństwo przy zakupie lekarstw . Pozdrawiamy
 

SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na wykonanie kotłowni gazu ziemnego wraz z instalacją gazową w budynku Przychodni przy ul. Szkolnej 7

11-09-2019
Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie kotłowni gazu ziemnego wraz z instalacja gazowa w budynku przychodni przy ul. szkolnej 7, działaka nr ew. 1754/2 obręb Szczebrzeszyn dla SP ZOZ z siedziba w Szczebrzeszynie.

Termin wykonania do 29.11.2019r

Miejsce i termin złożenia oferty: 18.09.2019r do godziny 10.00 - sekretariat Dyrektora, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty
 

16 Grudzień 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego