Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

23-07-2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Termin składania ofert: 05.08.2019r.

Stwierdza się nieważność postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Zarządzenie nr 16/2019


21 Październik 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn