Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

Nowe szafki pracownicze dla personelu szpitala

17-07-2019

Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do wymiany wysłużonych szafek pracowniczych. Początek stanowiły prace porządkowe w szatniach, zakup urządzeń osuszających mury, odświeżenie pomieszczeń. Kolejnym etapem był zakup nowych, spełniających wymogi przepisów, szafek dla personelu szpitala, Izby Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wierzę głęboko, że oprócz poprawy estetyki wpłynie to na poprawę komfortu pracy i zadowolenie pracowników. Cieszę się, że pomimo niekomfortowej sytuacji finansowej udaje się realizować także takie zadania – mówi Maria Słota – Dyrektor placówki.

Przed nami kolejne wyzwanie, dzięki dotacji Powiatu Zamojskiego i kilku ościennych gmin przygotowujemy się do remontu elewacji południowej części szpitala.

Podzielimy się efektem wizualnym po zakończeniu prac.

Stare szafki pracownicze – do lipca 2019

Stare szafki pracownicze - do lipca 2019 r.

Nowe szafki pracownicze - od lipca 2019 r.Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


25 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego