SPZOZ z siedzib± w Szczebrzeszynie ogłasza przetarg na dostawę i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu prawidłowej eksploatacji sprzętu

10-06-2019
Wszystkie niezbędne informacje znajduj± się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zamówienia publiczne.


16 Czerwiec 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn